Loading...

Poetry

Home / Poetry
Bhagirathi
Lalit Deshmukh | 3 March

मला आठवण येते न जेंव्हा तुझी खूप, तेंव्हा मी इथे येतो… मला माहित आहे तू भेटणार नाहीस इथे . कदाचित

Read More
Song of the Forest
Lalit Deshmukh | 3 March

Song of the forest… A cold winter morning. Leafless ghost trees. Bare grey bushes. A lone eagle…. An early riser

Read More
फोटो असा काढूत की…
Lalit Deshmukh | 1 October

फोटो असा काढूत की… त्यातून … गायकाच्या आवाजातले सूर त्यात उमटतील अन नर्तकीच्या घुन्गरुंचे झंकार ऐकू येतील   प्राजक्ताच्या सड्यातील

Read More
Rainier Garden
Lalit Deshmukh | 6 November

Rainier Garden The Sun has not risen yet… and the mountain still sleeping … behind the blanket of the thick

Read More